Den kommunale organisasjonen

Når en hel kommune har en avtale med Loops, kan det være interesse for å opprette en paraplyorganisasjon. Det fungerer på en slik måte at vi samler alle kommunens skoler under den og dermed kan alle lærere i kommunen få tilgang til et delt bibliotek der de kan dele looper med hverandre. Kommunebiblioteket kan også være et godt underlag for for eksempel sentralt fungerende IKT-lærere for å legge til looper for videreutvikling av digitale verktøy. Alle som er administrator i den kommunale organisasjonen har muligheten til å administrere kommunens delte bibliotek i Loops.

Vi kan også plukke ut statistikk over hvor mye de forskjellige skolene i kommunen bruker Loops gjennom den kommunale organisasjonen.