Organisationsträd

När du har en organisation i Loops som fått behörigheten att vara en övergripande organisation så kan du själv administrera dina underorganisationer från fliken som vi kallar Organisationsträd. Den behörigheten får du genom kontakt med våra säljare eller vår support på Loops. 

Lägga till nya organisationer

Du kan lägga till nya underorganisationer/skolor genom att klicka på Skapa ny underorganisation.

Då kommer den här vyn fram där du väljer namn för organisationen/skolan och lägger till e-postadresser till de som du vill ska bli administratörer för den nya organisationen. Lägg även till din egen e-post om du själv vill ha administratörsbehörighet. Du får en inbjudan till den nya organisationen via e-post och bekräftar den. När det är gjort så kan du gå till organisationsväljaren, klicka på den nya organisationen och på så sätt nå inställningarna för den. 

Inställningar för underorganisationer

När du väljer en organisation av dem du har i din lista så finns det några saker du kan göra. Om du inte redan är administratör i organisationen så kan du göra dig själv till administratör. Du kan frikoppla organisationen om den inte längre ska vara en underorganisation till din övergripande organisation utan fungera fristående i Loops. Och du kan bestämma om du ska hantera faktureringen eller ej.