Organisasjonstreet

Når du har en organisasjon i Loops som er autorisert til å være en samlet organisasjon, kan du administrere underorganisasjonene dine fra fanen vi kaller Organizational Trees. Du får den tillatelsen gjennom kontakt med salgspersonalet vårt eller vår support hos Loops.

Legg til nye organisasjoner

Du kan legge til nye underorganisasjoner / skoler ved å klikke på Opprett ny underorganisasjon.

Da vises denne visningen der du velger navnet på organisasjonen/skolen og legger til e-postadresser til de du vil bli administratorer for den nye organisasjonen. Legg også til din egen e-post hvis du vil ha administratorrettigheter. Du vil motta en invitasjon til den nye organisasjonen via e-post og bekrefte den. Når du er ferdig, kan du gå til organisasjonsvelgeren, klikke på den nye organisasjonen og dermed få tilgang til innstillingene for den.

Innstillinger for underorganisasjoner

Når du velger en organisasjon fra de du har på listen din, er det noen ting du kan gjøre. Hvis du ikke allerede er administrator i organisasjonen, kan du gjøre deg selv administrator. Du kan koble ut organisasjonen hvis det ikke lenger er en underorganisasjon av din totale organisasjon, men fungerer uavhengig i Loops. Og du kan bestemme om du vil håndtere fakturering eller ikke.