Växla mellan organisationer

Det finns lärare som arbetar på mer än en skola. Till exempel en slöjd- eller språklärare som arbetar på två skolor. Då är det tänkt att den läraren ska vara med i båda skolornas organisationer. När läraren är på skola 1 och vill starta en loop med eleverna där så måste hen växla till den skolan i sin organisationsväljare för att komma åt elevgrupperna vid utdelning av loopar. Organisationsväljaren finns uppe i listen, bredvid skolans namn. När man klickar på bilden eller skolnamnet så kommer en drop-downmeny där en kan välja önskad skola. Om läraren inte väljer rätt skola så hittar Loops inte eleverna när en loop ska delas ut. Och om läraren då istället lite kreativt bjuder in dem till loopen via e-post, eller med vår kod, för att komma runt problemet, så innebär det att eleverna läggs till som deltagare i fel skolorganisation och plötsligt är med i två skolor. Rent praktiskt så är det inget som eleverna märker, och det innebär inte heller att lärare på fel skola kan se något eleverna gör, det är bara en koppling i bakänden. Men det är ju onödigt rörigt.