Alle loopene dine

Loopene du har valgt å bygge selv, eller remikset fra biblioteket, finner du alltid i listen på siden Mine looper. Hvis du har blitt invitert til å bygge en loop sammen med en kollega, vil du også finne den loopen der. Siden Mine looper kan beskrives som ditt eget private bibliotek, men også som ditt eget verksted. Det er her du finner loopene dine, bygger på en loop eller starter et nytt loopprosjekt.

Du kan sortere loopene i listen ved å klikke på de forskjellige overskriftene. Hvis du klikker på alle, foregår det ingen sortering. Når du velger Mine original, de du startet med å bygge selv blir sortert ut. Samarbeidsloopene er de du er invitert til å samarbeide i, og Remixede looper er de du remikset fra biblioteket.