Del loopen din med folk uten Loops-konto

Hvis du har bygget en loop og du vil dele den med folk som ikke har en Loops-konto, for eksempel i en gruppe på sosiale medier eller for å informere elevenes foreldre, kan du gjøre det. Gå til loopen under Mine looper, klikk Endre loop og deretter navnet på loopen for å åpne Start-panelet. Litt lenger nede i startpanelet vil du se Del lenke i grønn tekst. Klikk der og du vil nå en lenke til loopen, der alle med tilgang til lenken kan se loopen i visningsmodus.