Fritt søk

Du kan også søke fritt i søkefeltet. Du gjør dette hvis du vet hva du vil at loopen skal handle om, men du vil ha et bredt søk. Hvis du for eksempel søker etter tema Farger, vises Farelære-loopen i listen. I tillegg ser vi en annen loop som handler om temaet, Estetiske uttrykk. Loopene som har ordet du søkte etter i loopnavnet, er oppført øverst. Under dem er loopene der ordet vises i beskrivende tekst eller inne i loopen. Å søke fritt blir en praktisk måte å se på når du bare vet omtrent hva du leter etter. Med det frie søket får du looper fra alle trinn blandet.