Gjenopprette loopen

Hvis du klikker på Avslutt-knappen, og dermed avslutter en loop ved en feiltakelse, kan du velge å gjenopprette loopen. Den vil bli aktiv igjen. Du finner gjenoppretelsesfunksjonen på samme knapp som du avslutter loop med.