Loops Norges bibliotek

I Loops Norges bibliotek er det looper for inspirasjon, som du kan kopiere og gjenoppbygge, og looper klare til bruk slik de er med elevene dine. Du kan lære mer om looper og hvordan du bygger dine egne looper gjennom looper i biblioteket. Hvis du liker å dele en loop du har bygget med andre lærere enn dine nærmeste kolleger, kan du publisere den i Loops Norges bibliotek.