Navn på huber og noder

Navnet du gir til hver hub og node kan sees på kartet som elevene ser når de jobber i loopen. Velvalgte navn på huber og noder kan hjelpe elevene til å forstå innholdet og navigere loopen riktig. Du kan se det litt som om loopen er en bok, så navnene på de forskjellige hubene er som overskrifter på bokens forskjellige kapitler. Og i neste trinn blir navnene på nodene underoverskrifter i hvert kapittel. De viser strukturen til arbeidsområdet.

Ikke gi hubbene og nodene for lange navn, det blir bare rotete på kartet. Ett eller et par, tre ord er nok. Du kan dele overskriftene i to linjer ved å klikke enter i midten hvis du på et eller annet tidspunkt ikke kan avstå fra en lang overskrift.