Importer flere studenter og / eller lærere på et senere tidspunkt

Når du vil kan du velge å importere flere elever eller lærere til Loops gjennom importfunksjonaliteten. Du gjør det samme som du gjorde første gang. Den eneste forskjellen er at du bare legger til de nye deltakerne du vil invitere til Loops i excel-arket ditt før import. Som før kan du også velge å dele de nye elevene og lærerne i grupper som allerede er i importen. Hvis du vil minne deg selv om fremgangsmåten, kan du lese mer om den i artikkelen Importer alle studenter (og lærere) til Loops samtidig.