Lage grupper

Å lage grupper og klasser i Loops gjør det lettere for lærere å jobbe når de deler ut looper. Da er det nok for læreren å skrive navnet på klassen eller gruppen, og alle elevene kommer inn i den distribuerte loopen. Hvis du importerer alle brukere samtidig, kan du spesifisere hvilke grupper elevene skal tilhøre, gruppene er opprettet og mulig å bruke fra begynnelsen. Hvis du ikke har importert elevene på den måten, kan du klikke på symbolet for organisasjonen din, velge Deltakeradministration og deretter overskriften Grupper. Klikk på Legg til gruppe. Gi gruppen (eller klassen) et navn og legg til elevene som skal delta. Når elevene har kontoer i Loops, er det nok å skrive begynnelsen på navnet deres, og de kommer opp på listen. Klikk på den grønne knappen for å opprette gruppen.

På samme måte kan du plassere kolleger i grupper som arbeidsteam.

Hvis du vil opprette en gruppe som inneholder alle elevene i skolen på det tidspunktet du oppretter gruppen, velger du Legg til alle studenter etter å ha gitt gruppen et navn og deretter Lagre.

Du kan også opprette en gruppe som inneholder alle lærerne til det gitte tidspunktet.