Skapa grupper

Om ni skapar grupper och klasser inne i Loops så underlättar det lärarnas arbete, när de ska dela ut loopar. Då räcker det att läraren skriver namnet på klassen eller gruppen så landar alla elever in i den utdelade loopen. Om ni importerar alla användare på en gång så kan ni direkt ange vilka grupper eleverna ska tillhöra. På det viset är grupperna skapade och möjliga att använda från början. Om ni inte har importerat eleverna på det sättet så får ni gå till organisationsväljaren, klicka på Deltagaradministration och sedan rubriken Grupper. Klicka på Lägg till grupp, ge gruppen (eller klassen) ett namn och lägg till de elever som ska vara med. När eleverna har konton i Loops så räcker det att skriva början på deras namn så landar de in i listan. Klicka på den gröna knappen och gruppen är skapad. 

På samma sätt kan du lägga kollegor i grupper som exempelvis arbetslag.

Om du vill skapa en grupp som innehåller skolans alla elever vid den tidpunkt då du skapar gruppen, så väljer du Lägg till alla elever, efter att du gett gruppen ett namn och sedan Spara.

Du kan även skapa en grupp som innehåller alla lärare vid den givna tidpunkten.