Fjerne elever fra grupper

Du kan redigere en gruppe, for eksempel slette en enkeltelev fra gruppen. Klikk på symbolet for organisasjonen din, velg overskriften Elever og deretter overskriften Grupper. Klikk navnet på gruppen du vil redigere. Deretter vises gruppens deltakere til høyre og en knapp som sier Endre gruppe. Klikk på den, og du kan fjerne studenter fra gruppen ved å klikke på minustegnet til høyre for navnet og deretter Lagre.