Legge ut en ny hub

Ta tak i nålen på hubben og trekk en linje til siden for å legge ut neste hub. Hvor du slipper, det er der den nye huben havner. Du kan når som helst bevege deg rundt i hubene og fjerne og legge til læringsveier.