«Send en loop til» Teams, Classroom eller Skooler

Vi har en funksjonalitet i Loops der du, når du har startet en loop, kan velge å sende den til deltakerne dine på en annen plattform.

Du kan koble en eller flere plattformer til skolen din. For å gjøre det kontakter du supportteamet i Loops, og de vil slå på funksjonen for deg. Plattformene du kan sende en loop til i dag er Microsoft Teams, Google Classroom og Skooler.

Når funksjonen er slått på, vises ikonet for plattformen under navnet på loopen i lærerpanelet til den startede loopen. Trykk på symbolet og følg instruksjonene.