Automatisk lagringsfunksjonalitet

Den automatiske lagringsfunksjonen finner du i byggeverktøyet under Mine løkker samt ved redigering av en distribuert sløyfe.

I byggeverktøyet under Mine looper er den automatiske lagringsfunksjonen slått på hele tiden. Men hvis du fortsetter å bygge på en påbegynt loop, som elevene dine jobber i, kan du velge å slå av AutoSave-funksjonen. Slår du av funksjonen fungerer alt som før; du klikker på Lagre-knappen for å publisere endringene slik at elevene kan se dem når du er ferdig med en node.

I videoen under kan du se hvordan det fungerer.