En skole er en organisasjon

I Loops er hver skole sin egen organisasjon. Lærerne og elevene som er i en og samme organisasjon kan kommunisere gjennom startede looper. Det er lurt å lage klasser der du sorterer skolens elever (hvis dette ikke allerede er gjort da brukerkontoer ble opprettet) ved hjelp av vår Excel-mal. Når det finnes klasser i Loops, kan lærere som starter en loop, invitere alle elevene i klassen samtidig ved å skrive inn klassenavnet i stedet for hver enkelt elev. Lærere, og noen ganger til og med elever, kan dele undervisningsideer og -materiell i organisasjonens eget bibliotek.

Deltakere i samme organisasjon kan også invitere hverandre til å samarbeide når de bygger looper.