Hva kan du gjøre i Loops som lærer

Oppsummert kan lærere på en skole som har en avtale med Loops:

– bygge egne looper av egne undervisningsmateriell og ressurser på nettet

– bygge looper sammen med inviterte kolleger

– bruke looper i det offentlige biblioteket ved å vise dem med en projektor, starte eller remikse dem

– bruke looper i organisasjonens/skolens eget bibliotek ved å vise dem med en projektor, starte eller remikse dem

– starte looper som man har bygget eller funnet i biblioteket, og invitere elever til å jobbe i dem, samt kolleger til å samarbeide i dem

– starte looper for lærere og invitere kolleger til å jobbe i dem

– følge elevenes og/eller kollegers arbeid i en distribuert loop og gi dem formative tilbakemeldinger

– se en oversikt over elevenes arbeid under Mine elever

– lagre kopier av startede looper som man bygde på

– publisere looper til det offentlige biblioteket

– publisere looper til sin egen organisasjons bibliotek

– dele en loop til personer som ikke har en Loops-konto, via en lenke.

Avhengig av innstillingene som er gjort av skoleadministratoren, kan lærere noen ganger også:

– inviter elever og lærere til skolen sin

– fjerne lærere og elever fra skolen sin.

– lage elevgrupper