Test konto

Alle som vil prøve Loops gratis kan gjøre det i 30 dager ved å gå til Loops.Education og opprette en testkonto. Deretter setter systemet opp en lærerkontokonto og oppretter en organisasjon for den. Det kan sies at læreren får sin egen skole og muligheten til å invitere elevene. Siden læreren startet skolen, blir han også administrator i organisasjonen med de rettighetene den gir (les mer under overskriften Administratorkonto). Imidlertid er mange av innstillingene ikke så relevante i løpet av en 30-dagers prøveperiode med et begrenset antall elever. Elevenes kontoer er knyttet til skolen og inngår dermed i samme testperiode som lærerens konto. Lærere som har en testkonto har fulle rettigheter i Loops i 30 dager. Les mer om hva dette betyr under overskriften Lærerkonto.

Når perioden på 30 dager er utløpt, konverteres lærerkontoen til en Freemium-konto (gratis konto) hvis læreren ikke har kontaktet oss på Loops i løpet av perioden og inngått en avtale.

Aktiv konto

En aktiv konto har personen, læreren eller eleven som er tilknyttet en skole som har avtale med Loops. Les under overskriftene Lærerkonto og Elevkonto hvilke muligheter den gir.