Avslutade loopar

På Startsidan kan du inte bara se de aktiva looparna utan även välja att se avslutade loopar. När du gör det valet så ser du en lista med alla loopar där du har varit delaktig i sessioner. Du kan se allt innehåll, både det i loopen och kommunikationen som skett. Det är fortfarande möjligt att exempelvis se på filmer i avslutade loopar, men du kan inte längre kommunicera genom dem. Den funktionen stängs när loopen avslutas. 

Om du som lärare avslutat en loop av misstag så kan du välja att återuppliva den. Det gör du med samma knapp som du avslutade loopen.