Exportera ut en detaljerad översikt

Om du vill ha en detaljerad överblick över elevernas arbete så kan du exportera ut en översikt i excelformat eller som csv-fil. Du ser knapparna för exporten längst ner i elevlistan. På den första fliken i exceldokumentet hittar du övergripande information, och på den andra ser du i detalj hur varje elev har presterat, uppgift för uppgift. Du kan sortera i listan och använda den så som du tycker är bäst. 

Den här bilden visar den första, mindre detaljerade fliken.