Exportera ut information om enskild elev

Om du vill exportera ut en översikt över vad en enskild elev har presterat i din startade loop så klickar du på elevens namn så att panelen med en lista med uppgifter som tillhör eleven fälls ut. Längst ner i den listan finns en knapp för exporten. Du kan välja excelformat eller en csv fil.