Eksportere en detaljert oversikt

Hvis du vil ha en detaljert oversikt over elevenes arbeid, kan du eksportere en oversikt i excel-format eller som en csv-fil. Du ser eksportknappene nederst på elevlisten. På den første fanen i Excel-dokumentet finner du informasjon, og på den andre vil du se i detalj hvordan hver elev har utført, oppgavene. Du kan sortere listen og bruke den etter eget ønske.