Eksportere informasjon om enkeltelev

Hvis du vil eksportere en oversikt over hva en enkeltelev har jobbet med, klikker du på elevens navn slik at panelet med en liste over oppgaver som tilhører eleven vises. Nederst på listen er det en knapp for eksport. Du kan velge excel-format eller en csv-fil.