Ta bort deltagare ut startad loop

Om du vill ta bort en enskild elev från din startade loop så klickar du på elevens namn så att panelen med en lista med uppgifter som tillhör eleven fälls ut. Längst ner i den listan finns en soptunna och ordet Radera. Klicka där för att ta bort eleven från den utdelade loopen.