Få oversikt over elevenes arbeid

Når du er i lærerpanelet for en loop du har startet, har du muligheten til å veksle mellom forskjellige moduser for å få en god oversikt over elevenes arbeid. Klikk på overskriften Elever, så ser du en liste over deltakerne i loopen og for hver elev en fremdriftsmåler. Listen gir deg en oversikt over gruppens arbeid og hvor langt hver elev har kommet.

(Du kan velge å skjule eller vise nøyaktig antall oppgaver som sendes inn for hver elev ved å klikke på det overkryssede øyet).

Bytt til Oppgaver, så ser du alle nodene sortert i riktig rekkefølge. Se på fremdriftsmålerne for oppgavene, og du vil få en god oversikt over hvor langt gruppen har kommet med sitt arbeid i loopen.