Ge feedback på elevernas arbete

I lärarpanelen finns alla elever som arbetar i din utdelade loop i en lista. När du klickar på en specifik elevs namn så ser du hur långt hen har kommit i loopen och vilka uppgifter som är avklarade. Som lärare kan du välja att godkänna en uppgift eller att ge feedback till eleven, eller båda delar om du vill det. När du ger feedback så får eleven en rosa notis om att du har skrivit något, och om du godkänner uppgiften landar det in en grön bock på noden du godkänt, i elevens loop. Du kan använda det medie du tycker är bäst när du ger din feedback, text, ljud eller film. Du kan också bädda in material i dina kommentarer, precis som när du bygger loopar.