Gi tilbakemelding på elevenes arbeid

I lærerpanelet er alle elevene som jobber i den distribuerte loopen din, på en liste. Når du klikker på navnet til en bestemt elev, ser du hvor langt han har kommet i loopen og hvilke oppgaver som er fullført. Som lærer kan du velge å godkjenne en oppgave eller å gi tilbakemelding til eleven, eller begge deler hvis du vil. Når du gir tilbakemelding, får eleven en rosa melding om at du har skrevet noe, og hvis du godkjenner oppgaven, lander et grønt avkrysningsmerke på noden du godkjente, i elevens loop. Du kan bruke media du synes er best når du gir tilbakemelding: tekst, lyd eller video. Du kan også legge inn materiale i kommentarene dine, akkurat som når du bygger looper.