Gå til lærerpanelet fra startsiden

Når du er på hjemmesiden din, ser du alle loopene du er involvert i enten som lærer eller som deltaker. I loopene der du er lærer bruker du lærerpanelet til å kommunisere med elevene i loopen. På hver loop som er på hjemmesiden, som du er lærer i, er det en snarvei til loopens lærerpanel. Det er den grønne knappen som sier til lærerpanelet.