Fjerne deltakerne fra startet loop

Hvis du vil fjerne en enkeltelev fra startloopen din, klikker du på elevens navn slik at panelet med en liste over oppgaver som tilhører eleven vises. Nederst på listen er det en søppelbøtte, og det står Slett ved siden av. Klikk der for å fjerne eleven fra den distribuerte loopen.