Single sign on – Microsoft 365

Om en organisation har sina användare i en Microsoft365-miljö så är det enklaste sättet att administrera användare i Loops att använda AzureAD som en s.k. Identity Provider (IDP) med SSO. Det innebär att användaren inte behöver komma ihåg ett separat inloggningskonto för Loops utan kommer in med sitt Microsoft-konto.

I skrivande stund behöver organisationen förberedas för detta i Loops, något vi som leverantör sätter upp med ett par knapptryck. När detta är klart behöver vi också hjälp av den som har administratörsrättigheter i Microsoft 365-miljön för att slutföra konfigurationen.

Vid en SSO-inloggning loggas användaren in om hen redan har ett konto, annars skapas ett konto av rätt typ och därefter loggas användaren in.

De exakta stegen beror på om Microsoft-miljön har education-licenser (skola) eller en annan typ av licens (t.ex. E3). Orsaken är att om man har education-licenser så kan Loops använda licenstypen för att avgöra om det är en elev eller en lärare. Med företagslicenser kräver det lite mer information för att avgöra det.

Läs mer om exakt hur processen går till i bilagan nedan och tveka inte att höra av dig till supporten om du har frågor.