Klistra in en länk och skapa ett fint utseende för den

När du klistrar in en länk i en nod så gör Loops sitt bästa för att bädda in innehållet länken pekar på. Det går bra med exvis filmer från Youtube eller Vimeo. Flertalet andra sidor går också att bädda in, men det är inte alltid det ser så bra ut och många sidor går inte att bädda in alls. Från Loops håll kan vi inte påverka om innehållet går att bädda in eller inte, då det är beroende av hur sidan det kommer ifrån fungerar. Därför har vi valt att skapa en egen lösning på problemet, i form av en ”länkplatta”, som du kan styla själv i Loops. 

När du klistrar in en länk från en sida där innehållet inte kan bäddas in så visas en pop-up där du kan välja en titel för din länk, samt skriva en beskrivning. Du kan också ladda upp en bild som du tycker passar, om inte sidan skickat med en bild, eller om du inte vill ha bilden som sidan skickat med.

Exempel

Här har vi klistrat in en länk till New York Times. Sidan har skickat med en bild som förslag, och Loops föreslår delar av webbadressen som titel. Vi väljer att göra förändringar, se nästa bild.

Här har vi skrivit en egen titel, valt bilden som skickats med genom att klicka på den och så har vi skrivit en instruktion till eleverna, som länkbeskrivning. 

Vi tycker att den näst nedersta länkplattan ser bäst ut, för där blir bilden skarp, så vi väljer den. Såhär kommer det att se ut. Vi kan redigera genom att klicka på pennan.