Nyheter i Loops i april 2021

Nya Loopsappar!

Vi har byggt både en iOS app och en android app som du kan ladda ner från respektive appstore genom att klicka på länken. Fördelen med att använda appen när du arbetar i mobil eller på surfplatta är att du kan välja att få pushnotiser från Loops, i övrigt är upplevelsen genom apparna väldigt lik den du får idag, om du använder Loops mobilversion. En annan sak som är efterfrågad av er som använder Loops är den genväg till programmet som appen ger, det blir lätt att hitta tillbaka till Loops helt enkelt.

Dela i Google Classroom

Många lärare använder Google Classroom för att dela ut uppgifter till sina elever och hålla reda på hur det går för dem med arbetet. Om du är en lärare som använder både Loops och Google Classroom så kommer du att ha glädje av den nya möjlighet som vi skapat för att dela loopar i Classroom. 

När du har startat en loop med dina elever så kan du välja att klicka på ”Classroom-symbolen”. Då landar du in i din Googlemiljö och kan välja vilken klass du vill dela ut loopen till. 

Funktionaliteten behöver aktiveras för din skola i Loops, så kontakta vår support om ni vill använda funktionen så slår vi på den åt er.

Information om vilken organisation du befinner dig i, när du startar en loop, om du är kopplad till flera

Några av våra användare är kopplade till flera skolor i Loops. Oftast är det inget en märker av, men när du startar en loop så har det betydelse för vilka elever du enkelt kan bjuda in till loopen. Den organisation som finns överst i din organisationsväljare är den som du är aktiv i just nu. Det är eleverna i den organisationen som du kan bjuda in gruppvis, eller enbart med namn till en loop som du startat.

Från och med nu så får du som är kopplad till flera organisationer ett meddelande som berättar vilken av dina organisationer som du just nu är aktiv i, när du delar ut en loop. Det ger dig möjlighet att byta organisation innan du går vidare och därmed kan du undvika problem som annars kunde uppstå. 

Nytt utseende på navigeringslisten och organisationsväljaren

Vi har ändrat utseende litet grand på navigeringslisten och på organisationsväljaren. Namnet på skolan du tillhör i Loops är skrivet med större bokstäver och ”Biblioteket” och ”Hemskärmen” har fått ramar så att de ser mer ut som navigeringsknappar. Vid organisationsväljaren och notiserna finns istället gröna pilar som indikerar att här kan du fälla ner en lista där du hittar mer innehåll. 

I organisationsväljaren så har vi lagt en grön ton på den skola som du har valt att lägga överst (om du har mer än en). Här kommer vi också att visa för er som har en testorganisation hur många dagar ni har kvar på testperioden.